Stichting Gilles de la Tourette

Stichting Gilles de la Tourette

Stichting Gilles de la Tourette De landelijke Gilles de la Tourette stichting organiseert in Friesland contactavonden voor lotgenoten waar zij kunnen praten over hun ervaringen en informatie kunnen uitwisselen. De vereniging vindt het belangrijk ondersteuning te...
Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl Hersenletsel.nl is een samenwerkingsverband tussen de Afasie Vereniging Nederland, CVA-vereniging Samen Verder (Cerebrovasculair accident) en Vereniging Cerebraal. Gedrieën streven zij ernaar de belangen van mensen met hersenletsel en hun families zo...
Jungheimer Café

Jungheimer Café

Jungheimer Café Ieder kwartaal organiseert het Jungheimer Café (onderdeel van de Alzheimer Vereniging) een bijeenkomst voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie tot 70 jaar. Een inloopcafé waar je je hart kunt luchten, waar je adviezen kunt vragen en ervaringen...
Labyrint-In Perspectief

Labyrint-In Perspectief

Labyrint-In Perspectief Labyrint-In Perspectief zet zich in om mensen die iemand in hun omgeving hebben met een psychische kwetsbaarheid informatie en steun te geven over hoe hiermee om te gaan. De Stichting Labyrint-In Perspectief zet zich in voor familieleden van...
Lotgenoten Groep Suïcidale Gedachten

Lotgenoten Groep Suïcidale Gedachten

Lotgenoten Groep Suïcidale Gedachten In Leeuwarden draait vanaf 2019 een zelfhulpgroep voor mensen met suïcidale gedachten. Het gaat om een groep waarin je in een veilige omgeving kunt praten over je suïcidale gedachten met anderen die dezelfde soort gedachten hebben....