thema’s

angststoornis

‘Angststoornis’ is een verzamelnaam voor verschillende kwetsbaarheden waarbij angst ernstig psychisch lijden veroorzaakt en het (sociaal) functioneren enorm wordt verstoord.

Iemand met een angststoornis heeft last van ongegronde angst. Hoewel de feitelijke situatie, geen aanleiding vormt voor angst, ervaren mensen met een angststoornis een buitengewoon angstig gevoel. Angst gaat vaak samen met lichamelijke verschijnselen als verhoogde spierspanning, een versnelde ademhaling en hartslag, hyperventilatie, hartkloppingen en transpireren. En angststoornis kan depressieve gevoelens veroorzaken en spanningsklachten geven. Deze klachten uiten zich zowel op psychisch als lichamelijk gebied.
Door de heftigheid van het angstige gevoel gaan mensen steeds meer normale situaties vermijden, hierdoor wordt een gewoon leven leiden bemoeilijkt.

Behorende tot de angststoornissen:
-Paniekstoornis
-Agorafobie
-Specifieke fobie
-Sociale angststoornis
-Gegeneraliseerde angststoornis
-Separatie angststoornis
-Obsessieve-compulsieve stoornis 

Anoniem over obsessieve-compulsieve stoornis:
“Ik ben een doorzetter, een vechter maar de angst is sterker dan ik ben…Het voelt als een magneet die mij voortdurend naar de dwang trekt. Ik weet dat ik hier niet aan toe moet geven maar deze magneet trekt mij sterker dan mijn eigen kracht omdat ik, de angst die mijn irreële gedachte oproept, onmogelijk kan verdragen.”

autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. De naam autisme is een verzamelnaam voor gedragskenmerken. Deze kwetsbaarheid uit zich vooral bij sociale interacties, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren van informatie. Doordat informatie bij mensen met autisme op een andere manier in de hersenen verwerkt wordt en ook zintuiglijke informatie anders bij mensen met autisme binnenkomt, heeft autisme een grote invloed op iemands leven. 

De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie.

Tegenwoordig wordt de diagnose gesteld als ASS – Autisme Spectrum Stoornis.
Hieronder vallen:
-Autistische stoornis (‘klassiek autisme’ of syndroom van Kanner)
-Syndroom van Asperger
-PDD-NOS
(Bron:autisme.nl)

Stefan over PDDNOS
In het verleden had ik meer last van mijn PDDNOS dan nu. Ik werd snel boos en kon niet omgaan met veranderingen. Tegenwoordig kan ik er beter mee omgaan. In sociaal opzicht ben ik de laatste jaren enorm verbeterd. Dit heeft geleid tot betaald werk en meer vrienden + een relatie.

depressie

Een depressie is een psychische stoornis waarbij iemand zich neerslachtig voelt, geen plezier ervaart en voortdurend moe en gespannen is. Lusteloosheid en sombere gedachtes voeren de boventoon, genieten lukt slecht of helemaal niet.

Hoe zwaarder de depressie hoe meer iemand last heeft van onderstaande klachten:

-Geen interesse of plezier meer ervaren
-Geen energie hebben, vermoeidheid
-Concentratieproblemen
-Moeite met het nemen van besluiten
-Onrustig of traag handelen
-Slaapproblemen
-Gewichtsverandering (aankomen of afvallen) door verandering in eetlust
-Gedachten over de dood of suïcide

Depressie kan het gevolg zijn van andere stoornissen en maakt ook deel uit van een bipolaire stoornis (manisch-depressieve stoornis)

Het is moeilijk een oorzaak voor depressie in het algemeen te achterhalen, vaak is het een combinatie van aanleg, psychische en/of sociale factoren.

Anoniem over depressie:
‘Ik ervoer een ‘zwarte leegte’, sleepte mij door de dagen en had regelmatig gedachten over hoe ik een einde aan mijn leven kon maken’.

naasten

Wanneer je een familielid, vriend, vriendin kortom naaste bent, van iemand met een psychische kwetsbaarheid, heeft de kwetsbaarheid van de ander ook invloed op jouw leven. Je kunt je zorgen maken, onbegrip ervaren, de relatie die je met elkaar hebt verandert, je voelt je verantwoordelijk.

Belangrijk is om goed op jezelf te passen, onderhoud eigen contacten en praat met iemand die je vertrouwt. Probeer leuke dingen voor jezelf te plannen en kijk ook naar dingen die wel goed gaan.
(Bron: thuisarts.nl)

Steeds meer komt er aandacht voor naasten. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij het herstelproces van diegene met de psychische kwetsbaarheid maar maken zelf ook de, op deze website beschreven, fases van herstel door.

psychose

In de beginfase van een psychose vertonen mensen vaak vage klachten als niet kunnen slapen, weinig aandacht, concentratie en motivatie, angst, lichtgeraaktheid, sociale contacten uit de weg gaan, achterdocht, beginnende wanen en/of beginnende hallucinaties.

Deze fase kan overgaan maar het kan zich ook doorzetten in een psychose waarbij drie bijzondere kenmerken op de voorgrond treden:

Hallucinaties:
Dingen horen of zien die er niet zijn

Wanen:
Overtuigd zijn van eigen irreële gedachten bijv. grootheidswaan, achtervolgingswaan, vergiftigingswaan

Desorganisatie:
Onvermogen om orde te handhaven in denken, handelen en voelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat logisch nadenken, simpele klusjes als in volgorde aankleden, niet meer lukken en mensen lachen of huilen op momenten die niet bij de situatie passen.

Als oorzaak van een psychose spelen vaak erfelijke- en/of omgevingsfactoren een rol.

Psychoses kunnen getriggerd worden door (soft)drugsgebruik maar komen ook voor bij depressies, schizofrenie of een bipolaire stoornis. Een traag werkende schildklier of de ziekte van Parkinson kan er voor zorgen dat mensen gevoeliger voor psychoses worden.

(Bron:UMC Utrecht)

Meinte over psychose
“Ik wist niet wat me overkwam. Door de stemmen en waanbeelden en paranoïde gedachtes wist ik niet meer wat echt was en nep. Ik raakte de grip op de realiteit kwijt en ging me afsluiten voor de buitenwereld. Naasten brachten me terug bij mezelf.”

rouwverwerking

Wanneer je na een ingrijpende, verdrietige ervaring, je evenwicht probeert terug te krijgen, noemen we dit rouwverwerking. Rouwverwerking heeft te maken met een verlieservaring; verlies van een dierbare geeft intense rouw.

Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent of blijvend lichamelijk beperkt blijft, krijg je te maken met verlies en een persoonlijk rouwverwerkingsproces. Ook na een verbroken relatie kunnen mensen geconfronteerd worden met een rouwproces. In mindere mate speelt het proces van rouwverwerking ook bij het verlies van een woning of het verlies van een baan.
(Bron: Wikipedia)

Annet over rouwverwerking
Toen ik geconfronteerd werd met het overlijden van mijn partner werd ik overvallen door rouw en verdriet. Langzaam aan leerde ik daarmee omgaan en mijn leven weer op de rails te krijgen. Natuurlijk gaat dit verdriet niet echt over, mijn gedachten en herinneringen aan hem blijven, maar het is hanteerbaar geworden en ik koester de goeie herinneringen

verslaving

Een verslaving is een afhankelijkheid, een onweerstaanbare behoefte tot middelengebruik, onafhankelijk van de lichamelijke behoefte. Wanneer iemand lichamelijk of psychisch afhankelijk is van een bepaald middel, steeds meer van dat middel nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken, ontwenningsverschijnselen krijgt bij het niet gebruiken en de helft van de tijd besteed aan het denken, verkrijgen of gebruiken van het middel spreekt men over een verslaving. Mensen kunnen bijvoorbeeld verslaafd raken aan drugs, alcohol, roken, medicijnen, gokken en gamen.

Vaak begint een verslaving met experimenteren en sociaal gebruiken. Wanneer iemand een middel neemt of gebruikt om nare gevoelens te verdringen, kan dit omslaan in overmatig gebruik. Verslaving ontstaat wanneer mensen hun gebruik niet meer onder controle hebben en er niet meer zonder kunnen. Verslaving veroorzaakt lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Hoe langer iemand verslaafd is, hoe moeilijker het wordt het systeem te doorbreken. Eenmaal afgekickt blijft iemand extra gevoelig voor het middel.
(Bron:VNN)