fase 2 – de fase van verzet

Fase 2 wordt gekenmerkt door onmacht en verzetgeen grip hebben, niet accepteren, worstelen en schaamte. We noemen dit de fase van verzet. In deze fase zoek je actief naar manieren om met je kwetsbaarheid om te gaan. De kwetsbaarheid speelt in deze fase nog een grote rol in je leven. 

de fase van verzet verhalen