psychose

In de beginfase van een psychose vertonen mensen vaak vage klachten als niet kunnen slapen, weinig aandacht, concentratie en motivatie, angst, lichtgeraaktheid, sociale contacten uit de weg gaan, achterdocht, beginnende wanen en/of beginnende hallucinaties.

Deze fase kan overgaan maar het kan zich ook doorzetten in een psychose waarbij drie bijzondere kenmerken op de voorgrond treden:

Hallucinaties:
Dingen horen of zien die er niet zijn

Wanen:
Overtuigd zijn van eigen irreële gedachten bijv. grootheidswaan, achtervolgingswaan, vergiftigingswaan

Desorganisatie:
Onvermogen om orde te handhaven in denken, handelen en voelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat logisch nadenken, simpele klusjes als in volgorde aankleden, niet meer lukken en mensen lachen of huilen op momenten die niet bij de situatie passen.

Als oorzaak van een psychose spelen vaak erfelijke- en/of omgevingsfactoren een rol.

Psychoses kunnen getriggerd worden door (soft)drugsgebruik maar komen ook voor bij depressies, schizofrenie of een bipolaire stoornis. Een traag werkende schildklier of de ziekte van Parkinson kan er voor zorgen dat mensen gevoeliger voor psychoses worden.

(Bron:UMC Utrecht)

Meinte over psychose
“Ik wist niet wat me overkwam. Door de stemmen en waanbeelden en paranoïde gedachtes wist ik niet meer wat echt was en nep. Ik raakte de grip op de realiteit kwijt en ging me afsluiten voor de buitenwereld. Naasten brachten me terug bij mezelf.”

psychose verhalen