depressie

Een depressie is een psychische stoornis waarbij iemand zich neerslachtig voelt, geen plezier ervaart en voortdurend moe en gespannen is. Lusteloosheid en sombere gedachtes voeren de boventoon, genieten lukt slecht of helemaal niet.

Hoe zwaarder de depressie hoe meer iemand last heeft van onderstaande klachten:

-Geen interesse of plezier meer ervaren
-Geen energie hebben, vermoeidheid
-Concentratieproblemen
-Moeite met het nemen van besluiten
-Onrustig of traag handelen
-Slaapproblemen
-Gewichtsverandering (aankomen of afvallen) door verandering in eetlust
-Gedachten over de dood of suïcide

Depressie kan het gevolg zijn van andere stoornissen en maakt ook deel uit van een bipolaire stoornis (manisch-depressieve stoornis)

Het is moeilijk een oorzaak voor depressie in het algemeen te achterhalen, vaak is het een combinatie van aanleg, psychische en/of sociale factoren.

Anoniem over depressie:
‘Ik ervoer een ‘zwarte leegte’, sleepte mij door de dagen en had regelmatig gedachten over hoe ik een einde aan mijn leven kon maken’.

depressie verhalen