Vereniging ©PTSS

Het is mijn visie om een platform te zijn voor een ieder die hetzij via groepen of internet aandacht vraagt voor de gevolgen van traumatisering. Er is hoop en die hoop moet worden doorgegeven middels een platform die komt met onderzoeksresultaten van behandeling en verhalen van hulpverleners die ervaring hebben en weten dat hulp met kennis van zaken zeker kan leiden tot een zodanige verbetering dat slachtoffers niet langer hoeven te overleven.

Het is mijn bedoeling een vereniging voor overlevenden of survivors op te richten voor o.a. (complexe) PTSS om zo mede een platform te zijn voor lotgenotencontact. In de media worden slachtoffer vaak afgeschilderd als mensen die hun leven lang moeten lijden onder de gevolgen. De vraag is of het zo is en of dat komt omdat we weinig ervaringen hebben in positieve behandelresultaten en we deze vaak ook niet delen op congressen. We moeten verder en daar hoort onderzoek ook bij. We moeten meer meta-analyses doen naar de vele onderzoeken betreffende PTSS en de co morbide problematiek.

Tevens wil ik met deze website en de vereniging ook bereiken dat op scholen en universiteiten het vak van de gevolgen van kindermishandeling geïmplementeerd wordt. Hoe deze ervaringen kunnen leiden tot psychiatrische problematiek. Dat traumatische ervaringen kunnen leiden tot eenzaamheid door taboe en soms onbegrip mag wel duidelijk zijn. Niet iedereen verteld deze ervaringen. Slachtoffers beginnen er vaak niet over en hulpverleners zijn bang om er naar te vragen. Men weet vaak niet hoe. Het platform wil ook bereiken dat er documentatie komt van deze ervaringen in verslaglegging van patiënten. Het verbaasd me dat men wel voor de somatiek een landelijke patiëntendossier wel hebben maar dat GGZ instellingen allemaal hun eigen verslaglegging hebben en dat middels DSM assen de levensloop hierin lijkt te verdwijnen. Documentatie van kindermishandeling kan geanonimiseerd ook leiden tot een beter begrip van omgevingsfactoren die leiden tot psychiatrische problematiek.

Naast lotgenotencontact hoop ik zo middels de website bij te kunnen dragen aan een beter begrip en meer bekendheid bij hulpverleners. Van belang is het verhaal van lotgenoten, hun herstel en hoe zij klaar komen met een traumatische verleden. Deze kennis wil ik graag uitdragen en delen tevens op de website. Tevens wil ik hierin de kennis van traumacentra in de regio’s integreren. Ik hoop in de regio’s mensen te vinden die in de regio contacten gaan leggen en willen onderhouden. Het model dat ik voor me zie werkt met regiocoördinatoren vanuit een landelijk bestuur.

Joop Berends
Tel: 06-31344887

Meer weten?

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website, ga naar de website www.verenigign-ptss.nl  of mail naar info@vereniging-ptss.nl voor meer informatie.