Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH-vereniging)

Door middel van lotgenotencontact tracht de NAH vereniging mensen met en naasten van mensen met NAH te steunen en elkaar te stimuleren. Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is hersenletsel dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een ongeluk, een beroerte of een ziekte. Er worden diverse contacten en activiteiten georganiseerd:
– Lotgenotencontact, elke maand en via internet.
– Regionale NAH-cafés voor ontmoetingen.
– Ontspanningsactiviteiten, zoals zwemmen, boottochten, uitstapjes enz.
– Werk- en themabijeenkomsten om onze visie te ontwikkelen en te versterken.

Meer weten?

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website of ga naar de website http://www.nahzorg.nl van de NAH vereniging voor contactgegevens.