MS Vereniging

De MS Vereniging wil voorkomen dat mensen met MS in een isolement terechtkomen. Het doel van lotgenotencontact is dan ook het inzicht, de kennis en het vertrouwen van mensen met MS te vergroten. Zo willen wij hen meer grip op hun eigen situatie geven. Dit leidt tot minder onzekerheid over symptomen van MS, beter inzicht in het verloop van de ziekte en meer kennis van behandelingsmogelijkheden.

De regionale werkgroep Friesland biedt vele mogelijkheden voor mensen met MS en hun naasten om elkaar te ontmoeten. Zo zijn er gespreksgroepen in Bolsward, Drachten, Franeker, Leeuwarden, Noordbergum en Wolvega die zowel een gezelligheids- als een informatief karakter dragen. Er is ook een gespreksgroep speciaal voor jongeren. Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Friesland een provinciale contactdag. Tevens organiseert de werkgroep Friesland ieder voorjaar een aantal themabijeenkomsten voor mensen die recentelijk de diagnose MS hebben gekregen. Binnen de regio Friesland zijn een aantal getrainde vrijwilligers die bereid zijn, tijdens een huisbezoek, de vele vragen die rijzen bij de diagnose MS en soms later, zo goed mogelijk te beantwoorden. De regio Friesland geeft 4 keer per jaar een eigen nieuwsbrief uit, waarin allerlei interessante informatie op provinciaal niveau verstrekt wordt.

Meer weten?

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website of ga naar de website  www.msvereniging.nl voor meer informatie. Je kunt ook direct contact opnemen met Margreet Snijder, via de mail friesland@msvereniging.nl of 058 2666309. Verder is er een Facebook pagina: Multiple Sclerose. Op Twitter kan je de MS vereniging vinden onder @FrieslandMS.