Ixta Noa

Het uitgangspunt van Ixta Noa is mensen vanuit ervaringsdeskundigheid te inspireren tot verandering, zodat zij hun balans weer (terug) vinden. Ixta Noa wil een omgeving creëren waarin mensen in staat zijn elkaar te inspireren door het delen van elkaars ervaringen. Ixta Noa is overtuigd van de waarde van “halen, brengen en doorgeven”. Iedereen kan vrijwilliger worden die vanuit eigen ervaring mensen willen ondersteunen. Ixta Noa biedt vrijwilligers een training aan hoe zij hun ervaring kunnen inzetten ten behoeve van een ander. Ixta Noa zet zich in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving.

Meer weten?

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website of ga naar de website www.ixtanoa.nl van Ixta Noa voor contactgegevens.