Het Odensehuis in Leeuwarden

Het Odensehuis in Leeuwarden
Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers.

Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar respect is en waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mantelzorgers is het essentieel om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder de mensen te blijven en je sociale leven actief te houden met activiteiten die er toe doen.

Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

Het Odensehuis in Leeuwarden werkt vanuit de sociale benadering. Hierbij wordt de persoon met dementie altijd als uitgangspunt genomen en gekeken hoe aansluiting gevonden kan worden bij zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is de basis voor contact. We gaan op zoek naar verbinding en onderzoeken nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. Het Odensehuis staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met organisaties die het activiteitenpakket kunnen verbreden en verstrekken. Geen bastion van kneusjes, maar een naar de samenleving open gerichte voorziening waar elke vorm van dementie leidend is, de bron voor een dement vriendelijke samenleving.

Mede dankzij de financiële steun van Proeftuin Dementie Friesland en de inhoudelijke steun van Tao of Care heeft de Gemeente Leeuwarden een Odensehuis Gerard Smit wat onder de bezielende leiding van Martine Adema kan rekenen op een grote groep bezoekers en hun naasten en een stel gemotiveerde groep vrijwilligers. Dit burgerinitiatief nu zet energiek met Stichtingsbestuur en Klankbordgroep de schouders onder continuering.

 “Ik wil er zo graag bij blijven horen, ook al ben ik ziek en lukt het me allemaal niet meer.”

De verbondenheid met alles wat er in de directe omgeving van het Odensehuis speelt is van belang. Een open voorziening die samenwerkt met organisaties binnen het sociale domein.

 

Meer weten?           

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website of ga neem contact op met:
Stichting Odensehuis Gerard Smit – Noordvliet 441 – 8921 HH LEEUWARDEN
info@odensehuisleeuwarden.nl  (06 -24 37 80 84)