Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een samenwerkingsverband tussen de Afasie Vereniging Nederland, CVA-vereniging Samen Verder (Cerebrovasculair accident) en Vereniging Cerebraal. Gedrieën streven zij ernaar de belangen van mensen met hersenletsel en hun families zo goed mogelijk te behartigen en meer bekendheid te geven aan hersenletsel en de gevolgen ervan. Hersenletsel.nl vindt het belangrijk ondersteuning te bieden aan mensen met een NAH, CVA of afasie zodat zij naar eigen wensen en mogelijkheden kunnen leven.
Er worden themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij er een spreker wordt uitgenodigd. Ook worden er ieder jaar een aantal uitjes georganiseerd om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Daarnaast wordt er lotgenotencontact geboden.

Meer weten?

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website of ga naar de website www.hersenletsel.nl van Hersenletsel.nl voor contactgegevens.