Diabetes vereniging Nederland

Diabeteszorg:
Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich in voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor kinderen en (jong) volwassenen met diabetes.

Meldpunt: rijbewijskeuringen:
Regelmatig stelt Diabetesvereniging Nederland haar Meldpunt open. Je kunt hier terecht met jouw ervaringen, zorgen of suggesties.

Verzekeringen:
DVN zet zich in voor betaalbare zorg voor alle mensen met diabetes. Om dat te bereiken onderhandelt DVN met verzekeraars. En met succes. Leden kunnen via DVN een aantal verzekeringen voordelig afsluiten. Lees verder op de pagina Verzekeringen.

Werk en diabetes:
Diabetesvereniging ondersteunt mensen met diabetes met een digitale helpdesk over werk in combinatie met diabetes. Lees verder op de pagina Werk en diabetes.

Kinderen met diabetes:
DVN zet zich in voor kinderen met diabetes met de SugarKidsClub. Activiteiten voor jongeren organiseren we onder de naam JONG met diabetes. Ook is DVN actief op het vlak van diabetesonderzoek en de aansluiting van kinderen met school en studie. Lees verder op de pagina Mijn kind heeft diabetes.

Hoe doen we dit?
Op landelijk niveau werken we intensief samen met zorgverzekeraars, zorgverleners en overheid. Dit doen we om op alle terreinen de positie van en zorg voor mensen met diabetes te versterken. De vrijwilligers in de regio’s zetten zich volop in voor het verbeteren van de lokale/regionale diabeteszorg. Daarnaast werken er zo’n dertig medewerkers op het DVN bureau in Leusden. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen DVN. De ALV stelt het beleid vast en toetst de uitvoering. De ALV keurt ook de begroting goed en benoemt de leden van het bestuur.

Meer weten?           

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website of ga naar de website www.dvn.nl. Je kunt ook zelf contact opnemen met:

DVN regio Fryslân:
Hans de Rooij, h.derooij@dvn.nl (06-30206578)

Postadres:
Postbus 470, 3830 AM Leusden

Bezoekadres:
Fokkerstraat 17, 3833 LD Leusden