Depressie Vereniging (in samenwerking met Ixta Noa)

De Depressie Vereniging heeft een groeiend ledenbestand, timmert hard aan de weg om kennis met belangstellenden te delen en de dienstverlening verder te verbeteren. Daarnaast werkt De Depressie Vereniging aan de verdere verbetering van het lotgenotencontact. Hoop, uitwisseling, herkenning, ervaringen, tips, steun, stimulans en herstel staan centraal in deze lotgenotengroepen voor mensen met depressieve klachten. De bijeenkomsten van De Depressie Vereniging in Friesland vinden twee keer per maand plaats in het praktijkhuis van Ixta Noa te Leeuwarden.

Meer weten?           

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website of ga naar de website www.depressievereniging.nl van De Depressievereniging voor contactgegeven.