Anoiksis

Anoiksis is een vereniging die met haar activiteiten wil bewerkstelligen dat mensen met psychose gevoeligheid een stem krijgen. Anoiskis zet zich in voor belangenbehartiging. Naast deze doelstellingen is het van belang dat mensen hun ervaringen kunnen uitwisselen door middel van lotgenotencontact onder andere in Friesland.

Meer weten?

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website of ga naar de website www.anoiksis.nl van Anoiksis voor contactgegevens.