Al-anon familiegroepen / Al-ateen

Al-anon familiegroepen vormen een groep van naasten van alcoholisten. Al-ateen is een onderafdeling van Al-anon en speciaal bedoeld voor jonge mensen die in verband met het alcoholisme van hun naasten contact willen hebben met lotgenoten. De visie van Al-anon en Al-ateen is dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot herstel.

Meer weten?

Neem contact op met Rijk van Ervaring via het contactformulier op deze website of ga naar de website www.al-anon.nl van Al-Anon voor de contactgegevens.